Lietuviškai Angliškai Rusiškai Titulinis Svetainės medis
Titulinis Darbo principai
Paslaugos
Projektai
Kontaktai

VertoConti©2015. All rigths reserved.
Design: Vida.Pilka

KADA „Verto Conti“?

  • Kai nematai prasmės „išradinėti dviratį iš naujo“, o norisi imti juo važiuoti.

KODĖL „Verto Conti“?

  • Kai patiri, kad darydamas iškart gerai - sumokėsi mažiau.
  • Nes mūsų darbo ir veiklos principai remiasi 4 išskirtinėmis kompetencijomis:KODĖL „Verto Conti“?

  • Nes vykdomi projektai ir paslaugos apima visą personalo valdymo (toliau - PV) klausimų spektrą – nuo sisteminių sprendimų, kai analizė atliekama ar poveikis daromas visos organizacijos mastu (pvz., visos organizacijos PV sistemų auditas, PV strategijos paruošimas, PV funkcijos suformavimas, darbuotojų veiklos valdymo, atlygio sistemų diegimas ir pan.) iki lokalių sprendimų, kai vykdomi projektai liečia konkrečius žmones, komandas ar lokalius klausimus (pvz., darbuotojų atranka, įvertinimas, mokymai darbuotojų grupei, individualios konsultacijos PV klausimais ir pan.);
  • Nes eksperto dalyvavimo ir įsitraukimo lygis sprendžiant PV klausimus organizacijoje pasirenkamas pagal kliento poreikius – nuo PV analizės, įvertinimo (kai pateikiamos išvados ir rekomendacijos, o konkretūs darbai ir jų išpildymas lieka paties kliento atsakomybėje) iki konkrečių darbų ar projektų atlikimo, įvykdymo, diegimo (kai ekspertas atlieka ne tik analizę, bet ir atlieka sutartus problemos sprendimo darbus).