Lietuviškai Angliškai Rusiškai Titulinis Svetainės medis
Titulinis Darbo principai
Paslaugos
Projektai
Kontaktai

VertoConti©2015. All rigths reserved.
Design: Vida.Pilka

1. PV sistemų auditas

 • Kai manote, kad būtų prasminga įvesti atskirą personalo valdymo funkciją Jūsų įmonėje, bet nežinote, nuo ko pradėti;
 • Kai nesate tikri, ar Jūsų organizacijoje vykdoma personalo valdymo funkcija yra efektyvi;
 • Kai norite atskleisti neišnaudojamus personalo valdymo rezervus;

> plačiau

Personalo valdymo sistemų auditas:

Pilnai atliekamas PV sistemų auditas įmonėje apima šiuos personalo vadybos aspektus:

 1. Su darbuotojais susijusios (personalo valdymo) politikos ir praktikos
 2. Personalo valdymo funkcijos efektyvumas
 3. Žmoniškųjų išteklių planavimas ir personalo formavimas
 4. Organizacinė struktūra ir darbo santykių administravimas
 5. Darbuotojų ugdymas ir vystymas
 6. Atlygio, skatinimo ir papildomų naudų sistemos
 7. Darbuotojų veiklos valdymas
 8. Talentų pritraukimas ir išlaikymas
 9. Darbuotojų informavimas, vidinės komunikacijos sistemos
 10. Darbuotojų motyvacija ir organizacinė kultūra

Konkrečiu atveju pasirenkamas aktualus PV audito pjūvis.

PV sistemų audito rezultatas:

 • Pateikiamas PV sistemų įvertinimas apima:
  • Stiprius organizacijos aspektus, būtinus išlaikyti ir toliau puoselėti;
  • Silpnus organizacijos aspektus, būtinus koreguoti ir šalinti;
  • Rekomenduojamą tolimesnių veiksmų planą.

< grįžti

2. PV strategijos kūrimas

 • Kai personalo valdymas įmonėje vyksta „iš inercijos“ ir nesate tikri, kodėl darote tai, ką darote;
 • Kai norėtųsi užtikrinti, kad personalo valdymo pastangos ir investicijos kuria pridėtinę vertę jūsų verslui;

> plačiau

Personalo valdymo strategijos sukūrimas:

 • Nustatoma, kokios personalo valdymo veiklos įmonei yra būtinos;
 • Paruošiamas personalo valdymo veiklų diegimo planas, numatomos priemonės.

Rezultatas:

 • Paruošta PV strategija pasirinktam laikotarpiui.

< grįžti

3. PV funkcijos suformavimas

 • Kai personalo valdymo strategijos įgyvendinimą norite patikėti organizacijos vidinėms pajėgoms;
 • Kai suprantate, kad metas stiprinti pastovaus ir reguliaraus darbo su personalo valdymu kokybę;

> plačiau

Personalo valdymo funkcijos suformavimas:

 • Personalo padalinio (darbuotojo) paskirties įmonėje ir jo funkcijų detalizavimas
 • Personalo darbuotojų paieška ir atranka
 • Personalo darbuotojų mokymai, konsultavimas

Rezultatas:

 • Suformuotas ir savarankiškam darbui paruoštas PV vadovas / padalinys.

< grįžti

4. PV sistemų diegimas

 • Kai organizacijoje neturite atskirų specialistų, specializuotai užsiimančių personalo valdymo klausimais;
 • Kai norisi papildomos kompetencijos, sprendžiant konkrečias personalo valdymo situacijas;

> plačiau

Darbuotojų veiklos valdymo sistema:

 • Suformuojamas tikslų formulavimo / užduočių darbuotojams skyrimo procesas, detalizuojami vertinimo kriterijai;
 • Sukuriamos grįžtamojo ryšio teikimo procedūros darbuotojams apie jų veiklos rezultatus;
 • Sukuriamos procedūros, kaip atiekamas veiklos įvertinimas ir pasiektų rezultatų formalizavimas.

Tarpusavy suderintos atlygio / skatinimo / motyvacijos sistemos:

 • Suformuojama vieninga sistema, apjungianti skirtingus padalinius, susijusius veiklos procesais;
 • Išryškinami padalinių „sankirtos taškai“, detalizuojami „sinchroniški“ rodikliai, apjungiantys skirtingus padalinius, dirbančius vieningam įmonės tikslui;
 • Detalizuojamos darbo vertinimo / atlygio priskyrimo procedūros.

Naujų darbuotojų adaptacijos sistema:

 • Detalizuojamas naujų darbuotojų įvedimo į įmonės veiklą procesas;
 • Sudaromas naujų darbuotojų mokymo / paruošimo savarankiškam darbui planas;
 • Formalizuojamos procedūros naujam darbuotojui įvertinti ir jo progresą pamatuoti.

Rezultatas:

 • Įdiegtos ir paruoštos naudojimui PV sistemos (pagal organizacijos poreikį, aptartą iš anksto).

< grįžti

5. Lokalūs PV darbai

 • Kai žinai, kad visų idėjų vienas nerealizuosi;
 • Kai supranti, kad komandos žinios ir įgūdžiai – ne skambios frazės, o gyvenimo būtinybė;

> plačiau

Strateginių ir kūrybinių sesijų moderavimas:

 • Ruošiamasi ir pravedama pagal konkrečius poreikius

Organizacinės struktūros detalizavimas:

 • Išryškinamos organizacijos strategijai būtinos kompetencijos
 • Detalizuojamas kompetencijų ir procesų / atsakomybių padalinimas, „įvelkant“ verslo modelį į organizacinę struktūrą

Darbuotojų atrankos, paieškos, įvertinimo projektai:

 • Detalizuojamos ieškomos pareigybės, reikalavimai kandidatui
 • Konkretinami paieškos šaltiniai ir formos
 • Pravedami vertinamieji pokalbiai su kandidatais
 • Pateikiamos kandidatų tinkamumo rekomendacijos

Seminarai ir mokymai organizacijos darbuotojams:

 • Žr. Temų sąrašą, pateikiamą pagal užklausimą
 • Konkrečios programos aptariamos ir ruošiamos pagal individualius poreikius

Rezultatas:

 • Prieš darbų atlikimo pradžią aptartų tikslų pasiekimas.

< grįžti

6. Individualios konsultacijos

 • Kai norisi profesionalios nuomonės „iš šalies“, paremtos realia patirtimi;
 • Kai supranti, kad negali būti „visų galų meistras“ ir nori taupyti savo laiką;

> plačiau

Individualios vadovų konsultacijos:

 • Reguliarūs ar tiksliniai susitikimai su įmonės / padalinių vadovais, personalo valdymo situacijų, kylančių problemų analizė, tinkamų sprendimų būdų detalizavimas

< grįžti